Bostadsrättsbesiktning

för allas lugn

Genom att göra en bostadsrättsbesiktning vet du som köpare vad du får för pengarna och ni som förening att lägenheten är i gott skick. Vi kan hjälpa er upptäcka eventuella brister eller fel som behöver åtgärdas.

Varför göra en -

Bostadsrättsbesiktning innan du köper?

Det enklaste svaret är: en bostadsrättsbesiktning skyddar dig från oväntade kostnader från dolda eller oupptäckta fel i bostaden. När du köper en bostadsrätt gäller inte den vanliga undersökningsplikten som den gör när man köper ett hus. I stället köper du bostadsrätten i befintligt skick. Det innebär att om det finns dolda fel, felaktigt utförda renoveringar, ventilationsläckage eller fuktskador så blir dessa nu ditt problem att hantera, trots alla pengar du lagt ner bara på att köpa lägenheten. Du får själv bekosta reparationer, vare sig problemen redan uppstått eller om det bara är en tidsfråga.

Hur fungerar en bostadsrätts-besiktning?

När vi gör en bostadsrättsbesiktning i din tilltänkta lägenhet kontrollerar vi allt. Vi gör en noggrann okulär besiktning av hela lägenheten och söker efter fel och brister. Vi kontrollerar också:

 • Eventuella fuktskador
 • Att kök och badrum är korrekt byggda eller renoverade
 • Risk för fukt- och vattenskador

På så vis blir en bostadsrättsbesiktning en klok investering. Du får omedelbart en uppfattning om vilka åtgärder som kan behöva tas – och kan räkna på om priset är värt det. 

Varför ska vi som -

bostadsrättsförening (BRF) göra en besiktning?

Det kan även vara en klok investering för bostadsrättsföreningen (BRF) själv att göra en besiktning mellan ägare. På så sätt kan föreningen få inblick i lägenhetens skick, underhåll och status. Fuktskador kan lätt sprida sig och då fasad och gemensamma utrymmen hör till BRF:s ansvar kan det snabbt krävas dyra reparationer. Detta i sin tur omvandlas till höjda avgifter för föreningens medlemmar och en mindre attraktiv förening på marknaden. Genom att göra en bostadsrättsbesiktning kan er BRF driva en pågående kvalitetssäkring för hela huset. Det samma gäller för dig som äger eller företräder ett hyreshus. 

Tips och råd när du köper bostadsrätt

Vi har varit med vid otaliga bostadsrättsköp och vet hur överväldigande det kan vara för privatpersoner att se över allt i bostaden. Men faktum är att det är en hel del du själv kan inspektera när du är intresserad av en ny bostadsrätt så att du vet vad du får för pengarna. Du kommer långt på att kolla följande:

 • Fungerar allt i bostaden? Testa allt du kommer åt.
 • Om öppen spis eller kakelugn finns, är de godkända för eldning och provtryckta?
 • Om renoveringar har gjorts, särskilt av bad eller kök, vem har gjort dem och är de korrekt utförda?
 • Har ventilationskontroll (OVK) gjorts och är ventilationen god?
 • Är köksfläkten godkänd av föreningen?
 • Trivs grannarna?
 • Hur ser bostadsrättsföreningens ekonomi ut?
 • Är det några stora renoveringar på gång?
 • Kommer avgifterna att höjas inom kort?
 • Be att få en kopia på lägenhetsförteckningen och läs den noga.
 • Finns det jordfelsbrytare? Brandvarnare?

Har du kollat allt men vill ha en professionell bostadsrättsbesiktning gjort av en certifierad besiktningsman?