BESIKTNINGSGRUPPEN

Entreprenadbesiktning i Stockholm

Vi erbjuder entreprenadbesiktning i och runt Stockholm för alla typer av byggen samt både stora och små kunder. Entreprenadbesiktning säkerställer att byggarbeten utförts fackmässigt enligt gällande bestämmelser och att entreprenadens utförande har uppfyllt kontraktsenliga fordringar. Kontentan är att det kvalitetssäkrar ditt projekt

Entreprenadbesiktning Stockholm

Vad är

Entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning utförs för att kontrollera huruvida entreprenadens utförande har uppfyllt kontraktsenliga fordringar och upphandlingsformer samt rådande branschregler, allmänna bestämmelser och myndigheters krav vid utförandet av byggentreprenaden. På så sätt vet du som beställare att du fått det du beställt, medan du som entreprenör säkerställer ett korrekt utfört arbete med mindre risk för reklamation.

Som byggherre är det av största vikt att säkerställa slutkvaliteten på genomförda uppdrag. Därför krävs en juridisk och teknisk utförd entreprenadbesiktning av kvalificerad besiktningsman enligt Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn. Det ligger i både entreprenörens och beställarens intressen att besiktningar genomförs och stärker även framtida försäljningar och överlåtelser av fastigheten.

Typer av byggbesiktning

Vi utför alla typer av byggbesiktningar i Storstockholm och erbjuder gedigen branscherfarenhet med hög kompetens. En entreprenadbesiktning kan till exempel handla om besiktning innan färdigställande av entreprenad eller slutbesiktning vid färdigställande. Det kan röra sig om nybyggnation, tillbyggnad och renoveringar.

Våra entreprenadbesiktningar består av:

  • Förbesiktning (FB)
  • Slutbesiktning (SB)
  • Ny Slutbesiktning (SB NR. X)
  • Efterbesiktning (EB)
  • Särskild besiktning (SÄB)
  • Garantibesiktning, 2, 5-årsbesiktning, §59-besiktning
  • Överbesiktning (ÖB)

Vår arbetsprocess för

Entreprenadbesiktning

Så här går det till när vi gör besiktning för entreprenad:

Så kan Besiktningsgruppen hjälpa er

 

Gedigen kunskap med många år i branschen

 

God erfarenhet av långvariga samarbeten

 

Vi koordinerar med biträdande besiktningsmän

Vi kan även hjälpa med täthetsprovning och termografi.

Ta sista steget mot en färdig entreprenad Kontakta oss idag 

Kunders omdömen BESIKTNINGSGRUPPEN

Vi värderar våra kunders upplevelser och åsikter. Hör gärna av dig med din erfarenhet av våra tjänster så att vi kan förbättra dem.