Täthetsprovning / Provtryckning

En förutsättning för väl fungerande byggnader

Täthetsprovning genom provtryckning säkerställer att er byggnad håller god lufttäthet. Detta ökar förutsättningarna så att du får en energieffektiv byggnad – det tjänar du på. 

Täthetsprovning / Provtryckning

En förutsättning för väl fungerande byggnader

Täthetsprovning genom provtryckning säkerställer att er byggnad håller god lufttäthet. Detta ökar förutsättningarna så att du får en energieffektiv byggnad – det tjänar du på. 

Täthetsprovning
Genom ett tätt klimatskal minskar man även risken för fuktskador, vilka kan leda till stora utgifter i framtiden. Otätheter är särskilt vanligt vid blockskarvar, bjälklag, hörn och i vinklar. Även i kontorsbyggnader med flera kan fuktig luft läcka upp i vindsutrymmen när det finns otätheter i vindbjälkslaget. Att säkerställa byggnadens täthet är med andra ord en självklar investering som lönar sig många gånger om. Vi utför täthetsprovning i alla sorters hus, inklusive sommarstugor. Vi provtrycker enligt SS EN ISO 9972–2015.
Jag är redo att säkerställa tätheten på min byggnad! Berätta mer.

Spara pengar – och miljön

med ett väl tätat hus

Den största fördelen med ett väl tätat hus är att det leder till minskad energianvändning. Det tackar inte bara plånboken för utan även miljön. Med hjälp av provtryckning kan vi dessutom säkerställa att byggnadens klimatskärm uppfyller de rekommendationer som Boverket ställer enligt BBR (Boverkets byggregler).

God lufttäthet ger även en bättre innemiljö på många sätt. Bland annat innebär det: 

  • Att föroreningar utifrån förhindras att ta sig in inomhus
  • Minskad ljudspridning
  • Förhindra fuktrelaterade skador
  • Minskat drag
  • Mer effektiv värmeväxling och temperaturkontroll inomhus
  • Minskad risk för spridning av rök vid brand
  • Att mängden partiklar och gaser som sprids mellan lägenheter eller utrymmen reduceras – inklusive radon, matos och röklukt  

Varför göra täthetsprovning av en byggnad?

I grunden handlar täthetsprovning om ytterligare en kvalitetssäkring. Du som hustillverkare kan exempelvis välja att utföra en täthetsprovning av byggnaden före överlåtelse till den nya ägaren för att garantera att läckagetal hamnar inom Boverkets rekommendationer. För husägare stärker det värdet av huset att vid försäljning kunna visa dokumentation att huset är provtryckt.

Om en provning skulle visa på avvikelser eller höga läckagetal – exempelvis vid en öppning i klimatskalet– kan en täthetsprovning notera detta i tidigt skede. Fördelen då är att bristen kan åtgärdas och risken minskar för reklamationer eller avbrutet köp. 

Varför göra täthetsprovning av en byggnad?

I grunden handlar täthetsprovning om ytterligare en kvalitetssäkring. Du som hustillverkare kan exempelvis välja att utföra en täthetsprovning av byggnaden före överlåtelse till den nya ägaren för att garantera att läckagetal hamnar inom Boverkets rekommendationer. För husägare stärker det värdet av huset att vid försäljning kunna visa dokumentation att huset är provtryckt.

Om en provning skulle visa på avvikelser eller höga läckagetal – exempelvis vid en öppning i klimatskalet– kan en täthetsprovning notera detta i tidigt skede. Fördelen då är att bristen kan åtgärdas och risken minskar för reklamationer eller avbrutet köp. 

Blower Door

en väl beprövad metod

Den främsta och mest användarvänliga metoden för täthetsprovning är att använda Blower Door och det är även det systemet vi använder på Besiktningsgruppen. Genom att använda Blower Door kan vi mäta byggnadens täthet och beräkna läckagetal för att få en uppfattning om hur mycket byggnaden läcker, allt i enlighet med europeisk standard.

Vi rekommenderar att Blower Door-testet kombineras med termografering. Blower Door beräknar läckagetal för att avgöra hur mycket som läcker genom byggnadens klimatskärm, medan en termografikamera kan lokalisera läckagen. På så sätt får ni en komplett överblick och dokumentation för att möjliggöra vidare åtgärder. Läs mer om våra tjänster inom termografi här

Genom att spara energi sparar du på miljön och dina pengar.

Du får ett jämnare inomhusklimat och ett friskare hus som håller längre.

Kontakta oss så berättar vi hur.

Kunders omdömen BESIKTNINGSGRUPPEN

Vi värderar våra kunders upplevelser och åsikter. Hör gärna av dig med din erfarenhet av våra tjänster så att vi kan förbättra dem.