Termografi

Låt oss hitta energitjuvarna

Med termografi kan du upptäcka fel och defekter där det läcker energi genom klimatskärmen eller där elektronik och motorer riskerar överhettning. Detta innan det hinner uppstå skador som leder till stora ekonomiska förluster. Vi har rätt utrustning och kompetensen att identifiera och utreda eventuella läckage i tid.

Vad är

termografi?

Termografi läser infraröd strålning i byggnader och upptäcker var värmen rör sig genom klimatskärmen. Genom termografering vid nybyggnation kan man även undersöka värmeförlusten kring köldbryggor. Köldbryggor kan stå för en mycket hög andel energiförlust i byggnader, vilket leder till stora utgifter för uppvärmning och miljöskadligt energisvinn. Fel eller problem i byggnadens värmeflöde kan leda till driftstopp. Resultaten från en termografi kan bidra till att entreprenören korrigerar felet eller att pris behöver justeras. 

Hur kan Besiktningsgruppen hjälpa dig?

Termografering kräver rätt utrustning med särskilda kameror som läser det infraröda ljuset, men det är också viktigt att den som utför arbetet besitter kompetensen att läsa, tolka, och presentera informationen som framkommer från utrustningen. Vi som hanterar termografi på Besiktningsgruppen är specialiserade inom byggnadstermografi och har lång erfarenhet av att upptäcka även de minsta skavanker ner på detaljnivå.

Som kund får du all information du behöver för att gå vidare och åtgärda bristerna innan det är för sent. Vi är som värmedetektiver – inget energislöseri kommer undan. 

Varför använda byggtermografi?

Det är av yttersta vikt att läsa av en byggnad med hjälp av termografi. Termografi kan användas vi alla typer av nybyggen, om- och tillbyggnationer.

 

Spara energi och dra ner på energikostnader

 

Förhindra fukt, mögel och röta till följd av otätheter

 

Byggnad och hem får jämnare och behagligare inomhusklimat 

 

Huset håller längre

Byggtermografi genomförs till fördel tillsammans med provtryckning. Provtryckning, eller täthetsprovning, avgör om en byggnad har god täthet i klimatskärmen, medan termografi kan peka ut precis var eventuella läckage eller köldbryggor finns om provtryckningen signalerar höga värden. Här kan du läsa mer om våra tjänster inom täthetsprovning.