TERMOGRAFI

Termografering

Termografi är ett effektivt sätt att identifiera fel och defekter i olika typer av byggnader där en ekonomisk hantering av energi behövs. Den främsta anledningen till att använda termografi är att finna fel innan det hinner uppstå skador och därmed orsaka stora kostnader.


Energiförluster i byggnader kan upptäckas med termografi och rätt insats kan göras för att åtgärda brister som finns varvid onödiga kostnader och energiförluster kan undvikas.

Termografi kräver att man förutom rätt utrustning har rätt kompetens och erfarenhet.

Det krävs även att materialet tolkas rätt och presenteras på ett enkelt sätt.

Vi på Besiktningsruppen har den erfarenhet och kompetens som behövs för att kunna erbjuda en fullgod termografitjänst. Våra termograförer är utbildade och specialiserade inom byggnadstermografi.


Att termografera utan undertryck rekommenderas inte då alla fel ej kan upptäckas samt man kan inte alltid se vart felet har uppstått. Undertrycket bör ligga på ca. 50 Pa (Pascal).


Genom att spara energi sparar man på miljön, husets kondition, skick samt pengar.

Du får ett friskare hus och ett jämnare inomhusklimat.


Därför är energin/termografering viktig för dig och din byggnad:

Vid alla typer av ombyggnation, tillbyggnation samt nybyggnation, för att spara energi och för att undvika fukt, mögel och röta samt undvika onödiga energikostnader.

VARFÖR ANVÄNDA BYGGTERMOGRAFI?

Termografi kan användas vi alla typer av nybyggen, om- och tillbyggnationer.

För att spara energi och dra ner på energikostnader och förhindra fukt, mögel och röta till följd av otätheter. Byggnad och hem får jämnare och behagligare inomhusklimat och byggnaden håller längre

Byggtermografi genomförs till fördel tillsammans med täthetsprovning vid nybbyggnation. Täthetsprovningen avgör om en byggnad har god täthet i klimatskärmen, medan termografi kan peka ut precis var eventuella läckage och/eller köldbryggor finns om provtryckningen signalerar om förhöjda värden. Här kan du läsa mer om våra tjänster inom täthetsprovning.  Läs mer

Bild23
Bild15
Bild17
Bild18
Bild21
Bild20
Bild19
Bild22
Bild1