BRA SERVICE OCH EXPERTIS


Vi tar oss an både små och stora projekt, allt utifrån era behov.

Över 25 års erfarenhet inom entreprenadbesiktning och tillhörande tjänster.

VÄLKOMMEN  

Besiktningsgruppen har hjälpt företag och privatpersoner i

Stockholmsområdet i över 25 år med alla typer av

Entreprenadbesiktningar, Täthetsprovning samt Termografi och mer!

Vid större projekt samarbetar vi med besiktningsmän inom andra discipliner som

Ventilation, VVS, El, Sprinkler och Hiss.

För oss är inga uppdrag förstora eller för små.

Företag, privatpersoner, Brf eller organisationer är alla välkomna. 

På Besiktningsgruppen har vi byggt långvariga samarbeten inom framförallt entreprenadbesiktningar i Stockholm och mälardalen ända sedan starten 1996. Vi gör allt för att kvalitetssäkra entreprenaden enligt kontraktshandlingar, gällande bestämmelser, AMA-hus, samt branschregler för att hjälpa människor bo i bättre byggnader.

Genom beprövade metoder hjälper vi er med besiktningar av alla slag inom bygg, samt täthetsprovning och termografi.

TJÄNSTER

Företag, privatpersoner, Brf, kommun, eller organisationer är alla beställare som vid en entreprenad behöver någon form av besiktning. Det kan vara vid ombyggnation, nybyggnation, renovering av tex badrum & kök, omålning av hus, markarbeten, fönsterbyte, fasadarbeten, takomläggning, garantibesiktning m.m. samt vid statusbesiktningar.

Entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning utförs för att kontrollera både entreprenörens och beställarens intressen huruvida entreprenadens utförande har uppfyllt kontraktsenliga fordringar och upphandlingsformer samt rådande branschregler, allmänna regler och myndigheters krav vid utförandet av byggentreprenaden.Läs mer

Termografi

Termografiär ett effektivt sätt att identifiera fel och defekter i olika typer av byggnaderdär en ekonomisk hantering av energi behövs. Den främsta anledningen till attanvända termografi är att finna fel innan det hinner uppstå skador och därmedorsaka stora kostnader.Läs mer

Täthetsprovning

Lufttäthet - en förutsättning för väl fungerande byggnader! Ett krav i många kommuner.

Genom att bygga hus med god lufttäthet ökar man förutsättningarna att få energieffektiva byggnader med god innemiljö.Läs mer

Bostadsrättsbesiktning

Vad gäller när du köper en bostadsrätt?
När du köper en bostadsrätt så gäller inte den vanliga undersökningsplikten, jordabalken som för till exempel en villa, utan här gäller bostadsrättslagen och köplagen.Läs mer

KUNDER

Vi är stolta och nöjda att ha genomfört byggbesiktningar och annan konsultation för privatpersoner, företag och organisationer sedan 1996, bland annat med följande kunder: