VÅRA TJÄNSTER

Här kan du välja vilken av våra tjänster du vill läsa mer om.

Entreprenadbesiktningar

En entreprenadbesiktning utförs för att kontrollera både entreprenörens och beställarens intressen huruvida entreprenadens utförande har uppfyllt kontraktsenliga fordringar och upphandlingsformer samt rådande branschregler, allmänna regler och myndigheters krav vid utförandet av byggentreprenaden.

Läs mer

Termografi

Termografiär ett effektivt sätt att identifiera fel och defekter i olika typer av byggnaderdär en ekonomisk hantering av energi behövs. Den främsta anledningen till attanvända termografi är att finna fel innan det hinner uppstå skador och därmedorsaka stora kostnader.

Läs mer

Täthetsprovning

Lufttäthet - en förutsättning för väl fungerande byggnader! Genom att bygga hus med god lufttäthet ökar man förutsättningarna att få energieffektiva byggnader med god innemiljö.

Läs mer

Brf Besiktning

Vad gäller när du köper en bostadsrätt?
När du köper en bostadsrätt så gäller inte den vanliga undersökningsplikten, jordabalken som för till exempel en villa, utan här gäller bostadsrättslagen och köplagen.

Läs mer