ENTREPRENADBESIKTNING

En entreprenadbesiktning utförs för att kontrollera både entreprenörens och beställarens intressen huruvida entreprenadens utförande har uppfyllt kontraktsenliga fordringar och upphandlingsformer samt rådande branschregler, allmänna regler och myndigheters krav vid utförandet av entreprenaden.

 

Det kan tillexempel vara en besiktning före färdigställande av en entreprenad samt slutbesiktning vid färdigställande av entreprenad (byggnad, badrum, tillbyggnad mm.).

Garantibesiktning utförs före två år efter utförd slutbesiktning.

Entreprenadbesiktningar består av:

 • Förbesiktning (FB)

 • Slutbesiktning (SB)

 • Ny Slutbesiktning (SB NR. X)

 • Efterbesiktning (EB)

 • Särskild besiktning (SÄB)

 • §59-besiktning, 2-årsbesiktning, Garantibesiktning (GB)


VÅR ARBETSPROCESS FÖR ENTREPRENADBESIKTNING

Så här går det till när vi gör besiktning för entreprenad:


 1. Genomgång och granskning av bygghandlingar, ritningar m.m.
 2. Kallelse går ut gällande besiktning
 3. Vi går igenom handlingar, egenkontroller, kvalitetsdokument, intyg m.m. 
 4. Besiktning genomförs: vi kontrollerar att det är byggt enligt beställning samt att det är fackmässigt utfört enligt gällande bestämmelser och regler
 5. Genomgång efter besiktning på plats, godkännande eller nekat godkännande av entreprenaden meddelas
 6. Skriftligt utlåtande går ut till parterna

 

SÅ KAN BESIKTNINGSGRUPPEN HJÄLPA ER

-Gedigen kunskap med många år i branschen.

-God erfarenhet av långvariga samarbeten

-Vi koordinerar med biträdande besiktningsmän.

-Vi kan även hjälpa med täthetsprovning och termografi.

Ta sista steget mot en färdig entreprenad Kontakta oss idag

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS

En entreprenadbesiktning utförs för att kontrollera huruvida entreprenadens utförande har uppfyllt kontraktsenliga fordringar och upphandlingsformer samt rådande branschregler, allmänna bestämmelser och myndigheters krav vid utförandet av byggentreprenaden. På så sätt vet du som beställare att du fått det du beställt, medan du som entreprenör säkerställer ett korrekt utfört arbete med mindre risk för reklamation. Det ligger i både entreprenörens och beställarens intressen att besiktningar genomförs, det stärker även framtida försäljningar och överlåtelser av fastigheten.

Till Privatpersoner &  Entreprenör
Ovan så finner du Tips för dig som ska anlita bygghantverkare när du ska anlita en entreprenör och Tips till dig som är bygghantverkare när du ska utföra en entreprenad.
Vi rekommenderar dig att läsa dessa och följa dem.

Dokumenten kommer ifrån Konsumentverket-KO och hämtades 2023-06-12.

Länk till Konsumentverket: https://www.konsumentverket.se/

Länk till Hallå konsumet: https://www.hallakonsument.se/

Länk till Boende och hantverkstjänster:

https://publikationer.konsumentverket.se/produkter-och-tjanster/boende-och-hantverkstjanster/